‘t Zondeel

De eerste ledenvergadering heeft 11 juni 2024 jongstleden plaatsgevonden en we zijn officieel opgericht! Hoera! Zeer spoedig meer nieuws over het vervolg.

Samen groene energie opwekken!

Op het dak van ’t Rondeel in Woudrichem liggen nog geen zonnepanelen terwijl dat prima kan! Lokaal zonne-energie opwekken kan door panelen op je eigen woning te leggen of door deel te nemen aan een zonnedak binnen de gemeente. Voor beide vormen bestaan subsidieregelingen. Als je geen zonnepanelen op je eigen dak kan of wil leggen of als je meer wil doen voor de energietransitie kan je deelnemen aan ‘t Zondeel.

Er is nu ruimte voor 242 panelen. Onze lokale energiecoöperatie, Altena Nieuwe Energie vindt dat lege dak een gemiste kans en zet de schouders eronder. De eigenaar van het gebouw (de gemeente Altena) werkt graag mee en Enexis wil de aansluiting verzorgen.

Ienze Koekkoek is als vrijwilliger (secretaris) betrokken bij de coöperatie: ‘De opwek van lokale, duurzame energie, waar inwoners aan kunnen deelnemen en van mee kunnen profiteren, is een van de pijlers van de energiecoöperatie. Wij gaan ons – samen met mensen uit de buurt – inzetten om dit collectieve zonnedak vol panelen te leggen. We hebben hulp gevraagd en gekregen van inwoners uit de vesting. Zo moeten we het voor elkaar gaan krijgen!’

V.l.n.r. uit Woudrichem: Nico Kersten, Jan Derk Stegeman, Joyce Zuidam, Ienze Koekkoek van Altena Nieuwe Energie, voormalig wethouder duurzaamheid gemeente Altena Roland van Vugt en Hans Bas Val, ook uit Woudrichem.

Situatie nu

De gemeente is eigenaar van het dak. Altena Nieuwe Energie mag het dak gebruiken (recht van opstal voor 25 jaar, met mogelijkheid tot verlengen) voor een gezamenlijk zonnedak van 242 panelen.

De energie die we aan opwekken, verkopen we voor een marktconforme prijs aan onze partner www.samenom.nl, dat is een koepel van duurzame energiecoöperaties die lokaal en zonder winstoogmerk werkt.

Wij zijn allen vrijwilligers, net als de mensen van energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie, en we gaan zelf ook deelnemen als het dak er komt. Altena Nieuwe Energie heeft ervaring met het organiseren van een collectief zonnedak, dat staat in Hank en werd in 2018 in gebruik genomen.

Hoe kan ik mij aanmelden?

De inschrijving is voltooid. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Je kan ook e-mailen via info@zondeelwoudrichem.nl
of bellen op 06 – 4617 8874.